PONUDBA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PODJETJA

Ponujam poslovni načrt upravljanja večstanovanjskih in poslovnih stavb za samostojne podjetnike in podjetja. Navajam le nekatera pomembna področja iz poslovnega načrta za učinkovito in kvalitetno upravljanje kot so:

-načrt investicijskega in rednega vzdrževanja (finančna konstrukcija, viri financiranja, roki, sklepi etažnih lastnikov);

- pogodbene obveznosti dobaviteljev in izvajalcev;

- obvladovanje stroškov obratovanja objekta;

- obvladovanje zakonskih predpisov;

- obveščanje etažnih lastnikov;

- …

Interesenti naj pošljejo kontakte podatke na elektronski naslov:

info@upravljanje.eu

Cena je predmet dogovora. Ponudba velja do 30.9.2016

Kompetence

  • Upravljanje
  • Cenejši od drugih
  • Prijazni
  • Ustrežljivi
  • Izkušeni
Ker za nizko ceno storitev dobite kakovost
Ker imamo osebni pristop do strank
Ker smo zanesljiivi, natančni, hitri in učinkoviti
Ker smo za vas dosegljivi 24 ur na danZakonodajaStanovanjski zakon
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Kontakt

Vaš interes lahko izkažete preko tega maila :